Προτάσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”. (Επιστολή στο ΥΠΕΝ)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά τις προτάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”.

Διαβάστε τις προτάσεις εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin