Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. (Εγκύκλιος Ε.2207/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2207/24.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ