Τροποποίηση της 67343/EΞ2019/19.6.2019 ΥΑ “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018” (Β΄2443). (Απόφαση Αριθμ.146847ΕΞ2020/23.12.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5694/23.12.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.146847ΕΞ2020/23.12.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄5694/23.12.2020) εδώ