Παράταση έως 29.1.2021 στη Δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. (Απόφαση Αρ.Πρωτ.7113/1568/Α3/28.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)


Δείτε την Απόφαση Αρ.Πρωτ.7113/1568/Α3/28.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ