Παράταση προθεσμιών για την επίτευξη ρύθμισης και τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ” – Παράταση έναρξης εφαρμογής του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας. (Ανακοίνωση 21.12.2020 του Υπ. Οικονομικών)


Δείτε την Ανακοίνωση 21.12.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ