Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.52241/1567/17.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5586/18.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.52241/1567/17.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5586/18.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin