Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1274/14.12.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5577/17.12.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1274/14.12.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄5577/17.12.2020) εδώ