Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/45742/1748/11.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5515/16.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/45742/1748/11.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5515/16.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin