Μεταβολή του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4753/2020 (Α΄227). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1268/10.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5503/14.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1268/10.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5503/14.12.2020) εδώ

Δείτε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4753/2020 (ΦΕΚ Α΄227/18.11.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin