Νόμος 4756/2020 “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”. (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020)

Δείτε το Νόμο 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin