5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ.37674/10.4.2020 (Β΄1291) ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.131207/10.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄5481/11.12.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.131207/10.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄5481/11.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin