Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-265 και 308 του Ν.4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020). (Εγκύκλιος Ε.2196/9.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2196/9.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις των άρθρων 1-265 και 308 του Ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin