Τροποποίηση της ΓΔΟΥ281/13.11.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ392/9.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5449/9.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ392/9.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5449/9.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin