Διευκρινήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πρώην Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/119196/1353/10.12.2020 του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/119196/1353/10.12.2020 του ΥΠΕΝ εδώ