Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.130119/8.12.2020 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄5400/8.12.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.130119/8.12.2020 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄5400/8.12.2020) εδώ