Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.130121/8.12.2020 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄5399/8.12.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.130121/8.12.2020 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄5399/8.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin