Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.130092/8.12.2020 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄5398/8.12.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.130092/8.12.2020 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄5398/8.12.2020) εδώ