Διευκρινήσεις επί εγκυκλίου – Δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/7.12.2020 του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/7.12.2020 του ΥΠΕΝ εδώ