Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24.11.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5287/1.12.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24.11.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄5287/1.12.2020) εδώ