Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.49989/1266/4.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5391/7.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.49989/1266/4.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5391/7.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin