Ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. (Δελτίο Τύπου 8.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 8.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Αριθμ.Α.1265/3.12.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄5346/4.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin