Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047). (ΚΥΑ ΓΔΟΥ282/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5081/17.11.2020)

Δείτε την ΚΥΑ ΓΔΟΥ282/17.11.2020 (ΦΕΚ Β΄5081/17.11.2020) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 (ΦΕΚ Β΄5047/14.11.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin