Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.306179/19.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.306179/19.11.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin