Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4122/2013 για την “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin