Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης. (Εγκύκλιος-50 Αριθ.Πρωτ.Σ23/7/16.11.2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8.12.2020, του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-50 Αριθ.Πρωτ.Σ23/7/16.11.2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8.12.2020, του e-ΕΦΚΑ εδώ