Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών – Απεικόνιση της ασφάλισης. (Εγκύκλιος-49 Α.Π.296156/11.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-49 Α.Π.296156/11.11.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin