Πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν.4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος)


Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 23.10.2020 με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ