Σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Βεβαίωση Μετακίνησης. (Ανακοίνωση 30.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 30.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin