Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. (Ανακοίνωση 26.10.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Ανακοίνωση 26.10.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin