Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14.10.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4656/22.10.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14.10.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄4656/22.10.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin