Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ.61/16/10.4.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.ΔΣ110/5/1.10.2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄4584/16.10.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΔΣ110/5/1.10.2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β΄4584/16.10.2020) εδώ