Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. (Εγκύκλιος-45 Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-45 Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin