Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ233/10.10.2020 – ΦΕΚ Β΄4471/11.10.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ233/10.10.2020 (ΦΕΚ Β΄4471/11.10.2020) εδώ