Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.39539/996/30.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.39539/996/30.9.2020 (ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Aριθμ.39551/Δ1.11831/30.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020) εδώ