Παράταση έως 30.11.2020 της προθεσμίας υποχρεωτικής αναμόρφωσης των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων και των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, όπως και των δασικών χαρτών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. (ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4364/5.10.2020)

Δείτε την ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.9.2020 (ΦΕΚ Β΄4364/5.10.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin