Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων Α΄ και Β΄ Μη Μισθωτών Κορινθίας. (Ανακοίνωση 6.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 6.10.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin