Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 31.5.2021)


  • Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου εδώ
  • Δείτε το συνημμένο της πρόσκλησης έντυπο αίτησης εδώ