Παράταση έως τις 9.10.2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων. (Ανακοίνωση 28.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 28.9.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε το σχετικό Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 232355/29.9.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-39 Α.Π.218767/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin