Δυνατότητα μέχρι 15.10.2020 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης στον Ν.4495/2017 για όλες οι αιτήσεις-δηλώσεις που εισήχθησαν σε στάδιο επεξεργασίας μέχρι και τις 30.9.2020. (Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση 1.10.2020 του ΤΕΕ)

Δείτε την Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση 1.10.2020 του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin