Ωριαίο διάγραμμα φόρτισης του Συστήματος των Αυθαιρέτων. (Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)


Προς διευκόλυνση των Μηχανικών που καταχωρούν δηλώσεις αυθαιρέτων, παρατίθεται στη σχετική ιστοσελίδα του ΤΕΕ το ωριαίο διάγραμμα φόρτισης του Συστήματος των Αυθαιρέτων, που μπορείτε να το δείτε εδώ