Παρατείνεται έως τις 28.9.2020 η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ. (Δελτίο Τύπου 21.9.2020 του Υπ. Οικονομικών)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 21.9.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ222/21.9.2020 (ΦΕΚ Β΄4051/21.9.2020) εδώ