Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ1500/19412/716/16.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Φ1500/19412/716/16.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin