Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4722/2020. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.219559/Σ326/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-40 Αρ.Πρωτ.219559/Σ326/18.9.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin