Παράταση έως τις 28.9.2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). (Ανακοίνωση 17.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 17.9.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin