Οδηγίες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.96356/16.9.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.96356/16.9.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin