Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων. (Εγκύκλιος-37/10.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-37/10.9.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin