Παρατηρήσεις-επισημάνσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του Σχεδίου Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις παρατηρήσεις-επισημάνσεις του επί του Σχεδίου Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας” και ζητά να ληφθούν υπ’ όψη στην τελική διαμόρφωσή του.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)