Πιστοποίηση Τεχνικής αδυναμίας Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. (Έγγραφο Δ11/οικ.1455/10.9.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε το Έγγραφο Δ11/οικ.1455/10.9.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Δείτε τα δύο σχετικά του Εγγράφου :
– Το σχετ. (α) εδώ
– Το σχετ. (β) εδώ