Παράταση μέχρι 18.9.2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.196050/28.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.196050/28.8.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin