Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1188/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3409/14.8.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1188/7.8.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3409/14.8.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin